Siguranta datelor cu caracter personal

Datele prelucrate cu caracter personal sunt: numele şi prenumele, telefon, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail. Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. Unicspot.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, unicspot.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe unicspot.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor. Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a unicspot.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către unicspot.ro. Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către unicspot.ro, pe adresa de email [email protected] Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor. În cazul în care Clientul îşi modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către unicspot.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.